Login [Center] Logout Join Us Guidelines  I  中文  I  CQI

Visiting Scholars

Home > Visitors > Visiting Scholars

NO. Name From Time
775 中国人民大学 2021-10-25 - 2021-10-25
774
李明
中国科学科技大学 2021-09-22 - 2021-09-30
773
副教授 韩宇
郑州信息工程大学 2021-08-27 - 2022-02-28
772
教授 邹长铃
中国科学技术大学 2021-07-23 - 2021-07-26
771
教授 王晓霆
中国电子科技大学 2021-07-05 - 2021-07-09
770
杨炎彬
清华大学 2021-06-22 - 2021-08-31
769
教授 安钧鸿
兰州大学 2021-06-21 - 2021-06-25
768 清华深圳研究院 2021-05-29 - 2021-05-31
767
助理研究员 徐源
南方科技大学 2021-05-18 - 2021-05-20
766
左淞
谷歌 2021-05-17 - 2021-05-17
765
助理教授 宋林海
宾夕法尼亚州立大学 2021-05-06 - 2021-05-08
764
教授 邹长铃
中国科学技术大学 2021-04-20 - 2021-04-22
763 国防科大/湖南视比特公司 2021-03-25 - 2021-03-25
762
博士后 杨程然
国立新加坡大学 2021-01-13 - 2021-01-21
761
教授 陈斌
天津师范大学 2021-01-13 - 2021-01-13
760
仇丽媛
清华大学 2021-01-04 - 2021-06-08
759
高级研究专家 王晟
腾讯AI实验室 2020-12-25 - 2020-12-25
758
王子竹
电子科技大学 2020-12-08 - 2020-12-12
757
教授 尚云
中科院数学所 2020-12-07 - 2020-12-07
756
教授 尹璋琦
北京理工大学 2020-12-07 - 2020-12-13
755
王童
亚洲微软研究院 2020-11-24 - 2020-11-24
754
朱建伟
亚洲微软研究院 2020-11-24 - 2020-11-24
753
彭凌
清华大学职业发展中心 2020-11-13 - 2020-11-13
752
教授 骆顺龙
中科院数学所 2020-11-09 - 2020-11-09
751
教授 仝殿民
山东大学 2020-11-09 - 2020-11-09
750
教授 仝殿民
山东大学 2020-11-09 - 2020-11-09
749
副教授 邹长铃
中国科学技术大学 2020-10-30 - 2020-11-03
748
Dr. Lei Li
ByteDance AI La 2020-10-07 - 2020-10-08
747
课题研究员 周游
海华研究院 2020-08-12 - 2021-01-31
746
博士后 赵琦
马里兰大学 2020-02-13 - 2020-03-05
745
林冰凱
南京大学 2020-02-11 - 2020-02-14
744 上海财经大学 2020-01-16 - 2020-01-22
743
博士后 周泓伊
东京大学 2020-01-10 - 2020-02-03
742
助理教授 Nana Liu
上海交通大学 2020-01-05 - 2020-01-11
741
弋力
Google Research 2019-12-26 - 2019-12-26
740
副教授 王晓霆
中国电子科技大学 2019-12-23 - 2019-12-28
739 National University of Singapore 2019-12-18 - 2019-12-18
738
教授 Abolfazl Bayat
电子科技大学 2019-12-18 - 2019-12-21
737
博士后 于立伟
南开大学 2019-12-18 - 2020-03-18
736
博士后 刘子文
Perimeter Institute for Theoretical Physics 2019-12-18 - 2019-12-21
735
博士后 张舜尧
中国科学技术大学 2019-12-16 - 2019-12-19
734
杨颖
西安核心院 2019-12-03 - 2020-05-31
733
助理教授 Jianzhu Ma
Purdue University 2019-11-28 - 2020-01-01
732
助理教授 Myungjoong Hwang
Duke Kunshan University 2019-11-20 - 2019-11-20
731
Professor Faith Ellen
University of Toronto 2019-11-17 - 2019-11-24
730
博士后 吴念
武汉大学 2019-11-04 - 2020-11-04
729
教授 Mohsen Razavi
University of Leeds 2019-11-02 - 2019-11-09
728
教授 马智
信息工程大学 2019-11-01 - 2020-10-31
727
博士后 于立伟
南开大学 2019-10-30 - 2019-11-02
726
副研究员 邹长铃
中国科学技术大学 2019-10-26 - 2019-10-31