No. Host/Conference Participating Students Date
562 NeurIPS 2019 Yue Yu, Siyuan Li, Haowei He, Linfeng Zhang, Zheng Li 2019-12-07-2019-12-15
561 Rutgers University Yipeng Kang 2019-11-27-2019-12-31
560 University of Maryland,University of Colorado Liyuan Qiu 2019-11-16-2019-11-26
559 FOCS 2019 Tianyi Zhang 2019-11-09-2019-11-12
558 EMNLP 2019 Shun Zheng 2019-11-04-2019-11-05
557 ICCV2019 Linfeng Zhang 2019-10-28-2019-11-02
556 University of Illinois at Urbana-Champaign Fangping Wan 2019-10-15-2020-02-29
555 CPS Fall Meeting 2019 Pengfei Wang 2019-09-19-2019-09-22
554 The International Conference on Emerging Quantum Technology Wei Chang, Chang Li, Zidu Liu 2019-09-15-2019-09-20
553 The International Conference on Emerging Quantum Technology Wentao Chen, Shuaining Zhang, Wengang Zhang, Chang Li, Wei Chang, Xiaolong Ouyang, Yao Lu, Zidu Liu 2019-09-15-2019-09-20
552 European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Zhize Li 2019-09-15-2019-09-21
551 Qion 2019 Wentao Chen 2019-09-01-2019-09-06
550 University of Wisconsin–Madison Chon-Lam Lao 2019-08-29-2020-01-21
549 19th Asian Quantum Information Science Conference Mark Um 2019-08-19-2019-08-23
548 IJCAI 2019 Mengjing Chen 2019-08-10-2019-08-16
547 KDD 2019 Yi Li 2019-08-04-2019-08-08
546 ACL 2019 Shun Zheng 2019-07-27-2019-08-03
545 The North American Conference on Trapped Ions Yue Jiang, Minglei Cai, Rui Yao, Weixuan Guo, Mingming Cao, Zhichao Mao, Shuaining Zhang, Yao lu, Pengfei Wang, Quanxin Mei, Wending Zhao 2019-07-22-2019-07-26
544 The University of Sydney Pei Zeng 2019-07-17-2019-09-11
543 IEEE Computer Society Signature Conference on ComputersSoftware and Application Tianqi Zhao 2019-07-15-2019-07-19