No. Host/Conference Participating Students Date
499 The University of Sydney Yihong Zhang 2018-07-13-2018-09-05
498 IJCAI-ECAI 18 Weiran Huang,Tianyi Hao,Kun Chen 2018-07-12-2018-07-20
497 Universität Stuttgart Xianzhi Huang, Yefei Yu, Wenqian Lian, Huili Zhang, Wengang Zhang, Xiaolong Ouyang, Zidu Liu 2018-07-12-2018-07-15
496 ICML 2018 Siwei Wang 2018-07-09-2018-07-16
495 AAMAS-2018 Weiran Shen,Qingpeng Cai,Yulong Zeng 2018-07-09-2018-07-20
494 Crystal defects for qubits, sigle photon emitters and nanosensors会议 Xianzhi Huang, Yefei Yu, Wenqian Lian, Huili Zhang, Wengang Zhang, Xiaolong Ouyang, Zidu Liu 2018-07-09-2018-07-12
493 ICALP 2018 Hao Fu,Yong Gu 2018-07-08-2018-07-14
492 SIGIR 2018 Guosai Wang 2018-07-07-2018-07-13
491 University of Waterloo Pei Zeng 2018-07-03-2018-08-16
490 ISMP 2018 Zhize Li 2018-07-01-2018-07-07
489 Stanford University Chenxing Li 2018-07-01-2018-08-24
488 ACM-MobiHoc 2018 Zhixuan Fang 2018-06-25-2018-06-30
487 Scandinavian Symposium and workshops on algorithm theory Tianyi Zhang 2018-06-17-2018-06-21
486 EC-2018 Song Zuo,Weiran Shen 2018-06-17-2018-06-23
485 CVPR 2018 Xiang Long 2018-06-17-2018-06-23
484 CCF ADL 90 Hongyi Huang 2018-06-14-2018-06-15
483 The 8th International Symposium on Cold Atom Physics Kuan Zhang 2018-06-10-2018-06-14
482 SoCG 2018 Yifei Jin 2018-06-09-2018-06-15
481 APS AMO divisional meeting DAMOP Mark Um, Kuan Zhang, Wei Chang, Pengfei Wang 2018-05-27-2018-06-02
480 National Tsing Hua University Jiao Sun 2018-05-23-2018-05-27