No. Host/Conference Participating Students Date
544 Polska Akademia Nauk, PAN - Polish Academy of Sciences Peixin Shen 2019-07-15-2019-07-31
543 V INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUANTUM TECHNOLOGIES Wenqian Lian, Wengang Zhang, Huili Zhang, Yefei Yu, Xianzhi Huang 2019-07-15-2019-07-19
542 Ford China Co.,ltd Yuheng Kang 2019-07-14-2019-09-06
541 Huawei Yuxing Li 2019-07-09-2019-09-30
540 ICWS 2019 Tianqi Zhao 2019-07-08-2019-07-13
539 Fudan University Zidu Liu 2019-07-07-2019-07-22
538 Quantum Information Xingjian Zhang 2019-06-22-2019-07-14
537 The Hebrew University of Jerusalem Shichuan Deng 2019-06-15-2019-06-22
536 Huiwei LEE, JIHAE 2019-06-15-2019-08-22
535 Stockholm University Sheng Zhang 2019-06-10-2019-06-22
534 University of Maryland Peixin Shen 2019-06-01-2019-06-10
533 DAMOP 2019 Mu Qiao, Quanxin Mei, Wending Zhao, Haoxiang Yang, Wei Chang, Chang Li 2019-05-27-2019-05-31
532 The Chinese University of Hong Kong Siwei Wang 2019-05-20-2019-09-19
531 The Web Conference 2019 Xin Liu 2019-05-13-2019-05-17
530 AAMAS-2019 Weiran Shen, Siyuan Li 2019-05-13-2019-05-17
529 Spring Workshop: Deep learning and Quantum Programming Peixin Shen 2019-05-05-2019-05-10
528 Atomtronics Tian Tian 2019-05-04-2019-05-19
527 AISTATS 2019 Yue Yu 2019-04-15-2019-04-19
526 Harvard University Yihong Zhang 2019-04-02-2019-06-10
525 APS March Meeting 2019 Yanbin Yang, Liyuan Qiu, Xiyue Han, Weizhou Cai, Yuwei Ma, Tianqi Cai, Zhiling Wang, Xuegang Li, Xiaoxuan Pan 2019-03-03-2019-03-09