No. Host/Conference Participating Students Date
67 Brown University, USA Jialin Zhang 2008-02-11-2008-05-11
66 SODA 2008, USA Pinyan Lu 2008-01-19-2008-01-22
65 The University of Hong Kong Jie Yin 2008-01-07-2008-02-20
64 The University of Hong Kong,The Chinese University of Hong Kong,City University Twenty-three Yao Class40 Students 2008-01-07-2008-01-12
63 University of Michigan Zhiqiang Zhang 2008-01-02-2008-05-31
62 IEEE GLOBECOM 2007, USA Chen Wang 2007-11-26-2007-11-30
61 University of California, San Diego, USA Changyuan Yu 2007-10-01-2007-12-28
60 DISC 2007, Cyprus Jialin Zhang 2007-09-23-2007-09-26
59 ICMLC 2008, Hong Kong Jie Yin 2007-08-18-2007-08-23
58 City University of Hong Kong Changcun Ma 2007-08-07-2007-08-22
57 City University of Hong Kong Decheng Dai,Wei Yu,Hongyi Yao 2007-07-19-2007-08-30
56 PLDI 2007,USA Hongxu Cai 2007-06-10-2007-06-15
55 STOC 2007, CCC 2007, USA; ICALP 2007, Poland Pinyan Lu 2007-06-07-2007-07-16
54 The University of Hong Kong Chen Wang 2007-04-28-2007-05-12
53 University of Waterloo, Canada Jing Zhang 2007-03-01-2008-03-01
51 美国 APS 2013 祖充 1970-01-01-1970-01-01