No. Host/Conference Participating Students Date
112 SODA 2011, USA Xiaohui Bei, Youming Qiao, Wei Yu 2011-01-23-2011-01-25
111 ISAAC 2010, Korea Hongyu Liang 2010-12-15-2010-12-17
110 ICDM 2010, Australia Lixin Shi 2010-12-14-2010-12-17
109 IEEE GLOBECOM 2010, USA Junchen Jiang 2010-12-05-2010-12-12
108 MobiCom 2010, USA Xiao Qi 2010-09-20-2010-09-24
107 MFCS 2010, Czech Republic Hongyu Liang 2010-08-23-2010-08-27
106 WASA 2010,China Haisheng Tan 2010-08-15-2010-08-17
105 HPC 2010, Italy Nathaniel Hobbs, Bo Zheng 2010-06-21-2010-06-25
104 CUHK Summer Research Placement Program Chenye Wu,Wei Hu,Liwen Xu,Nathaniel Hobbs 2010-06-21-2010-08-15
103 The University of Chicago,USA Youming Qiao 2010-03-21-2010-06-20
102 IEEE INFOCOM 2010, USA Hongyi Yao 2010-03-14-2010-03-19
101 Cornell University, USA Hongyu Liang,Jing He 2010-03-01-2010-06-30
100 The University of Pennsylvania,USA Xiaohui Bei 2010-03-01-2010-06-30
99 Carnegie Mellon University, USA Changcun Ma 2010-02-25-2010-05-31
98 The Chinese University of Hong Kong Yuaming Yu,Chenglong Ma,Yang Liu 2010-01-12-2010-05-12
97 CIKM 2009,HK Chenguang Zhu 2009-11-02-2009-11-06
96 The University of Pennsylvania,USA Yuaming Yu,Chenglong Ma,Yang Liu 2009-11-01-2009-12-10
95 FOCS 2009, USA Decheng Dai,Wei Yu 2009-10-23-2009-10-27
94 The Chinese University of Hong Kong Yuaming Yu,Chenglong Ma,Yang Liu 2009-09-25-2009-10-08
93 ALGO 2009, Denmark Jialin Zhang,Tiancheng Lou,Xiaohui Bei 2009-09-06-2009-09-11