No. Host/Conference Participating Students Date
481 Google Weiran Shen 2018-05-20-2018-10-02
480 Institute for Infocomm Research, I2R Linlin Wang 2018-05-06-2018-06-30
479 WWW 2018 Qingpeng Cai, Song Zuo, Xiao Lin, Yongzheng Jia 2018-04-23-2018-04-27
478 EuroSys Yiran Li 2018-04-22-2018-04-27
477 University of Oxford Qi Zhao 2018-04-16-2018-09-15
476 2018 IEEE International Conference on Computer Communications Kun Chen 2018-04-14-2018-04-20
475 KTH Royal Institute of Technology Tianyi Zhang 2018-04-14-2018-09-02
474 PacificVis 2018 Jiao Sun 2018-04-09-2018-04-13
473 APS March Meeting 2018 Yuanyuan Huang,Xin Wang,Fei Wang,Panyu Hou,Nan Jiang,Chang Li,Weizhou Cai,Yuwei Ma,Xuegang Li,Yunfei Pu, Jiaxiu Han, Xianghao Mu, Yulin Ma 2018-03-04-2018-03-10
472 AAAI 2018 Weiran Shen, Qingpeng Cai, Siyuan Li 2018-02-01-2018-02-08
471 Duke University Zhize Li 2018-01-15-2018-09-15
470 ACM-CoNEXT 2017 Hongyi Huang 2017-12-11-2017-12-16
469 ACM-CoNEXT 2017 Hongyi Huang 2017-12-11-2017-12-16
468 NIPS 2017 Song Zuo, Chuang Gan 2017-12-04-2017-12-11
467 NIPS 2017 Song Zuo 2017-12-04-2017-12-11
466 Harvard University Weiran Huang 2017-10-31-2018-02-28
465 Yale University, California Institute of Technology Xun Gao 2017-10-19-2017-11-03
464 University of Maryland Zhe Zhang 2017-10-12-2018-02-16
463 ECML-PKDD Yi Li 2017-09-18-2017-09-22
462 Quantum Optics IX Conference Liyuan Qiu, Haoxiang Yang 2017-09-16-2017-09-23