No. Host/Conference Participating Students Date
463 Quantum Optics IX Conference Tian Tian 2017-09-16-2017-09-23
462 Lisbon Training Workshop on Quantum Technologies in Space Tian Tian 2017-09-11-2017-09-14
461 Aarhus University Yuanxi Dai 2017-09-01-2018-01-31
460 Aarhus University Xinze Li 2017-09-01-2018-02-28
459 量子控制与量子信息会议 Pei Zeng 2017-08-28-2017-09-01
458 WI 2017 Yuhan Su, Zhengyang Song 2017-08-23-2017-08-26
457 CRYPTO Yuanxi Dai 2017-08-21-2017-08-25
456 量子密钥分发暑期学校 Pei Zeng 2017-08-21-2017-08-25
455 IJCAI 2017 Yue Yu 2017-08-19-2017-08-25
454 IJCAI 2017 Yue Yu, Yong Cheng, Linlin Wang 2017-08-19-2017-08-25
453 NACTI 2017 Zhenyu Liu,Ye Wang,Pengfei Wang,Junhua Zhang,Yao Lu 2017-08-14-2017-08-18
452 COCOON 2017 Yiyao Jiang 2017-08-03-2017-08-05
451 Nanyang Technological University Linlin Wang 2017-08-01-2018-01-30
450 WADS 2017 Tianyi Zhang 2017-07-31-2017-08-02
449 ISMB 2017 Sai Zhang 2017-07-21-2017-07-26
448 CVPR 2017 Chuang Gan 2017-07-21-2017-07-26
447 ICOLS 2017 Yangchao Shen 2017-07-02-2017-07-08
446 DSN 2017 Guosai Wang 2017-06-26-2017-06-29
445 Universitat Autònoma de Barcelona Qi Zhao, Hongyi Zhou 2017-06-17-2017-07-17
444 TQC 2017 Qi Zhao,Hongyi Zhou 2017-06-14-2017-06-16