No. Host/Conference Participating Students Date
445 Google NYC Chuang Gan 2017-06-11-2017-12-03
444 Tinder Yongzheng Jia 2017-06-09-2017-12-09
443 DAMOP 2017 Mark Um,Shuaining Zhang,Wei Chang,Chang Li,Yanbin Yang,Haiyu Liang,Wengang Zhang,Xiaolong Ouyang,Xianzhi Huang,XinWang,Wenqian Lian 2017-06-05-2017-06-09
442 ICDCS 2017 Yongzheng Jia 2017-06-05-2017-06-08
441 Workshop on Marketplace Innovation Song Zuo 2017-06-01-2017-06-02
440 Austria, Switzerland Shuoming An 2017-05-21-2017-05-26
439 ICSE 2017 Yang Zhang 2017-05-20-2017-05-28
438 The University of Chicago Weizhou Cai 2017-05-14-2017-06-01
437 Rutgers University Qian Yang 2017-05-09-2017-05-25
436 AAMAS 2017 Weiran Shen 2017-05-08-2017-05-12
435 RECOMB 2017 Sai Zhang,Hailin Hu 2017-05-03-2017-05-08
434 ICDE 2017 Dong Wang 2017-04-19-2017-04-22
433 www 2017 Zhixuan Fang,Qian Yang 2017-04-03-2017-04-07
432 Shanghai Qingpeng Cai, Weiran Shen 2017-03-20-2017-03-22
431 New York University Linlin Wang 2017-03-16-2017-07-09
430 APS March Meeting 2017 Fei Wang,Ling Hu,Weiting Wang,Yuan Xu 2017-03-13-2017-03-17
429 University of Michigan Xun Gao 2017-03-10-2017-03-31
428 Columbia University Yipeng Kang 2017-02-06-2017-07-31
427 Google NYC Song Zuo 2017-02-06-2017-04-29
426 AAAI 2017 Weiran Huang,Yulong Zeng,Yong Cheng,Chuang Gan 2017-02-04-2017-02-09