No. Host/Conference Participating Students Date
427 Southern University of Science and Technology Xun Gao 2017-01-20-2017-01-26
426 SODA 2017 Lingxiao Huang 2017-01-16-2017-01-19
425 Stanford University Chuang Gan 2017-01-11-2017-04-30
424 California Institute of Technology Zhixuan Fang 2016-12-27-2016-12-28
423 Shenzhen, Hongkong, Zhuhai, Macao Xuegang Li 2016-12-15-2016-12-20
422 CDC 2016 Zhixuan Fang 2016-12-12-2016-12-14
421 ISAAC 2016 Lijie Chen 2016-12-11-2016-12-15
420 NIPS 2016 Zhiyuan Li 2016-12-05-2016-12-10
419 Stanford University Sai Zhang 2016-12-01-2017-02-28
418 HUAWEI,Shenzhen Yiran Li, Da Wei 2016-11-30-2016-12-06
417 Ant Financial Qingpeng Cai, Weiran Shen, Mengjing Chen 2016-11-24-2016-11-25
416 ACM Sensys+BuildSys 2016 Xiaoqi Chen 2016-11-16-2016-11-18
415 IEEE LCN 2016 Chenxing Li 2016-11-06-2016-11-10
414 Ant Financial Peilun Li 2016-11-06-2016-12-15
413 SIGSPATIAL 2016 Mengwen Xu, Tianyi Hao 2016-10-31-2016-11-04
412 Nanyang Technological University, Singapore Jiajun Ma 2016-10-28-2016-11-16
411 TQC 2016 Xiao Yuan 2016-09-26-2016-10-01
410 Freie Universität Berlin Xiao Yuan 2016-09-26-2016-10-01
409 ReSys 2016 Qingpeng Cai 2016-09-16-2016-09-20
408 UbiCom 2016 Mengwen Xu, Mengyu Zhou 2016-09-12-2016-09-16