No. Host/Conference Participating Students Date
454 CVPR 2017 Chuang Gan 2017-07-21-2017-07-26
453 ICOLS 2017 Yangchao Shen 2017-07-02-2017-07-08
452 DSN 2017 Guosai Wang 2017-06-26-2017-06-29
451 Universitat Autònoma de Barcelona Qi Zhao, Hongyi Zhou 2017-06-17-2017-07-17
450 TQC 2017 Qi Zhao,Hongyi Zhou 2017-06-14-2017-06-16
449 Google NYC Chuang Gan 2017-06-11-2017-12-03
448 Tinder Yongzheng Jia 2017-06-09-2017-12-09
447 DAMOP 2017 Mark Um,Shuaining Zhang,Wei Chang,Chang Li,Yanbin Yang,Haiyu Liang,Wengang Zhang,Xiaolong Ouyang,Xianzhi Huang,XinWang,Wenqian Lian 2017-06-05-2017-06-09
446 ICDCS 2017 Yongzheng Jia 2017-06-05-2017-06-08
445 Workshop on Marketplace Innovation Song Zuo 2017-06-01-2017-06-02
444 Austria, Switzerland Shuoming An 2017-05-21-2017-05-26
443 ICSE 2017 Yang Zhang 2017-05-20-2017-05-28
442 The University of Chicago Weizhou Cai 2017-05-14-2017-06-01
441 Rutgers University Qian Yang 2017-05-09-2017-05-25
440 AAMAS 2017 Weiran Shen 2017-05-08-2017-05-12
439 RECOMB 2017 Sai Zhang,Hailin Hu 2017-05-03-2017-05-08
438 ICDE 2017 Dong Wang 2017-04-19-2017-04-22
437 www 2017 Zhixuan Fang,Qian Yang 2017-04-03-2017-04-07
436 Shanghai Qingpeng Cai, Weiran Shen 2017-03-20-2017-03-22
435 New York University Linlin Wang 2017-03-16-2017-07-09