No. Host/Conference Participating Students Date
409 第42届大规模数据库会议 Xiaohang Zhang 2016-09-05-2016-09-11
408 National Cheng Kung University Xiao Yuan, Qi Zhao 2016-08-28-2016-09-02
407 SIGCOMM 2016 Yiran Li 2016-08-22-2016-08-26
406 ESA 2016 Lingxiao Huang 2016-08-22-2016-08-24
405 CTW 2016 Yuanxi Dai, Song Zuo 2016-08-22-2016-08-26
404 CTW 2016 Lijie Chen, Ruosong Wang, Hanrui Zhang, Yuhao Du 2016-08-21-2016-08-27
403 CRYPTO 2016 Yuanxi Dai 2016-08-14-2016-08-18
402 University of California-Berkeley Zhixuan Fang 2016-08-13-2016-12-20
401 ACL 2016 Linlin Wang, Yong Cheng 2016-08-07-2016-08-12
400 APSys 2016 Peilun Li, Yong Xiang 2016-08-04-2016-08-05
399 EC 2016 WORKSHOP Song Zuo, Yulong Zeng 2016-07-24-2016-07-28
398 SIGGRAPH 2016 Tiancheng Sun 2016-07-23-2016-07-29
397 ICAP 2016 Yanbin Yang, Yao Lu, Shuaining Zhang, Zhenyu Liu, Junhua Zhang, Um Mark, Shuoming An 2016-07-21-2016-07-30
396 ISSAC 2016 Hao Fu 2016-07-19-2016-07-22
395 Princeton University Yiran Li 2016-07-14-2016-08-31
394 ICALP 2016 Jun Wan 2016-07-12-2016-07-15
393 University of Leeds Hongyi Zhou 2016-07-11-2016-07-30
392 ISIT 2016 Kun Chen 2016-07-10-2016-07-15
391 NYU Shanghai Zhixuan Fang 2016-07-09-2016-07-28
390 Google, US Song Zuo 2016-07-09-2017-04-30