No. Host/Conference Participating Students Date
391 IJCAI 2016 Yong Cheng,Qingpeng Cai 2016-07-08-2016-07-16
390 University of Waterloo Wei Zhan 2016-07-01-2016-08-31
389 Stanford University Haoqiang Fan, Fanghong Dong, Yuanming Hu 2016-06-27-2016-08-31
388 Haifa University Lingxiao Huang 2016-06-26-2016-07-12
387 Columbia University Yu Gu 2016-06-25-2016-09-15
386 CVPR 2016 Chuang Gan 2016-06-25-2016-07-02
385 MobiSys 2016 Mengyu Zhou 2016-06-25-2016-07-01
384 COLT 2016 Lijie Chen 2016-06-23-2016-06-27
383 MIT Tianyi Peng 2016-06-20-2016-09-11
382 第7届冷原子物理国际学术研讨会 Junhua Zhang, Yangzhao Shen, Ye Wang, Yao Lu, Shuaining Zhang, Zhenyu Liu 2016-06-18-2016-06-21
381 STOC 2016 Peilin Zhong 2016-06-17-2016-06-23
380 NAACL 2016 Tianxiao Shen 2016-06-11-2016-06-19
379 Microsoft,the United States Chuang Gan 2016-06-06-2016-09-02
378 CCC 2016 Wei Hu, Yuqing Ai 2016-05-28-2016-06-02
377 CCC 2016 Shiteng Chen 2016-05-27-2016-06-02
376 DAMOP 2016 Ye Wang, Yangchao Shen, Kuan Zhang, Panyu Hou, Xinxing Yuan, Haoxiang Yang, Liyuan Qiou, Yuanyuan Huang, Wengang Zhang 2016-05-23-2016-05-27
375 ICDE 2016 Peilin Zhong 2016-05-16-2016-05-22
374 CDE 2016 Wei Cao 2016-05-16-2016-05-20
373 ICSE 2016 Fangzhou Xu 2016-05-15-2016-05-22
372 ICSE 2016 Yang Zhang 2016-05-15-2016-05-20