No. Host/Conference Participating Students Date
373 AAMAS 2016 Kai Jin, Bo Zheng, Song Zuo, Yicheng Liu, Zhixuan Fang, Wenyi Fang, Suiqian Luo, Qingpeng Cai, Yue Yu, Kun Chen 2016-05-08-2016-05-14
372 RWTH Aachen University Qian Yang 2016-05-01-2016-09-30
371 NOMS 2016 Yi Li 2016-04-25-2016-04-29
370 EuroSys 2016 Guosai Wang 2016-04-18-2016-04-21
369 RECOMB 2016 Yunan Luo 2016-04-17-2016-04-21
368 DASFAA 2016 Dong Wang 2016-04-16-2016-04-19
367 Princeton Univesity Yiyao Jiang 2016-04-07-2016-04-30
366 The Chinese University of Hong Kong Kun Chen 2016-03-16-2016-12-19
365 APS March Meeting 2016 Weiting Wang, Yuan Xu, Ke Liu, Jiaxiu Han, Ling Hu 2016-03-13-2016-03-19
364 CMU Hanrui Zhang 2016-03-01-2016-08-29
363 University of Victoria Le Zhang 2016-03-01-2016-09-01
362 KAUST Tiancheng Sun 2016-02-29-2016-06-29
361 IBM InterConnect 2016 Yuhan Su 2016-02-21-2016-02-25
360 Cornell University Zhuang Liu, Zhiyuan Li, Gerui Wang, Kangning Wang 2016-02-15-2016-07-01
359 USC Hanpeng Liu 2016-02-15-2016-06-30
358 UIUC Hongyu Zheng 2016-02-15-2016-06-30
357 Harvard University Shuran Zheng 2016-02-13-2016-07-13
356 AAAI 2016 Chuang Gan, Yicheng Liu, Linlin Wang, Qian Yang, Sixue Liu 2016-02-12-2016-02-17
355 Upenn Fanghong Dong, Yueming Wang 2016-02-01-2016-06-30
354 U Michigan Wei Zhan, Ruosong Wang, Pengda Xiang 2016-02-01-2016-06-30