No. Host/Conference Participating Students Date
418 Nanyang Technological University, Singapore Jiajun Ma 2016-10-28-2016-11-16
417 TQC 2016 Xiao Yuan 2016-09-26-2016-10-01
416 Freie Universität Berlin Xiao Yuan 2016-09-26-2016-10-01
415 ReSys 2016 Qingpeng Cai 2016-09-16-2016-09-20
414 UbiCom 2016 Mengwen Xu, Mengyu Zhou 2016-09-12-2016-09-16
413 第42届大规模数据库会议 Xiaohang Zhang 2016-09-05-2016-09-11
412 National Cheng Kung University Xiao Yuan, Qi Zhao 2016-08-28-2016-09-02
411 SIGCOMM 2016 Yiran Li 2016-08-22-2016-08-26
410 ESA 2016 Lingxiao Huang 2016-08-22-2016-08-24
409 CTW 2016 Yuanxi Dai, Song Zuo 2016-08-22-2016-08-26
408 CTW 2016 Lijie Chen, Ruosong Wang, Hanrui Zhang, Yuhao Du 2016-08-21-2016-08-27
407 CRYPTO 2016 Yuanxi Dai 2016-08-14-2016-08-18
406 University of California-Berkeley Zhixuan Fang 2016-08-13-2016-12-20
405 ACL 2016 Linlin Wang, Yong Cheng 2016-08-07-2016-08-12
404 APSys 2016 Peilun Li, Yong Xiang 2016-08-04-2016-08-05
403 EC 2016 WORKSHOP Song Zuo, Yulong Zeng 2016-07-24-2016-07-28
402 SIGGRAPH 2016 Tiancheng Sun 2016-07-23-2016-07-29
401 ICAP 2016 Yanbin Yang, Yao Lu, Shuaining Zhang, Zhenyu Liu, Junhua Zhang, Um Mark, Shuoming An 2016-07-21-2016-07-30
400 ISSAC 2016 Hao Fu 2016-07-19-2016-07-22
399 Princeton University Yiran Li 2016-07-14-2016-08-31