No. Participating Students Host/Conference Date
14 Yifei Jin CUHK, Hong Kong 2014-06-29-2014-08-15
13 Yuan Deng, Haoqiang Fan CUHK, Hong Kong 2014-06-29-2014-08-15
12 Weiran Huang CHUK 2014-06-29-2014-08-15
11 Wei Hu UChicago, USA 2014-06-24-2014-08-27
10 Tianlin Shi Stanford, USA 2014-06-01-2014-08-31
9 Chong Zu University of Michigan, USA 2014-04-15-2014-04-25
8 Chuang Gan CMU, USA 2014-04-15-2015-02-01
7 Yunfei Pu University of Michigan, USA 2014-03-11-2014-05-04
6 Guang Yang Denmark Aarhus University 2014-03-10-2014-03-31
5 Qipeng Liu, Yuan Deng, Yu Yan, Tianlin Shi MIT, USA 2014-01-27-2014-05-24
4 Tongyang Li, uxing Zhang Aarhus, Denmark 2014-01-19-2014-06-30
3 Hao Song Aarhus University,CWI,University Paris Diderot-Paris7 2014-01-10-2014-01-18
2 Hao Song CUHK 2014-01-05-2014-01-07
1 Jiaqian Liu CUHK, Hong Kong 2014-01-04-2014-05-15