No. Participating Students Host/Conference Date
19 Qian Yang RWTH Aachen University 2016-05-01-2016-09-30
18 Yiyao Jiang Princeton Univesity 2016-04-07-2016-04-30
17 Kun Chen The Chinese University of Hong Kong 2016-03-16-2016-12-19
16 Hanrui Zhang CMU 2016-03-01-2016-08-29
15 Le Zhang University of Victoria 2016-03-01-2016-09-01
14 Tiancheng Sun KAUST 2016-02-29-2016-06-29
13 Zhuang Liu, Zhiyuan Li, Gerui Wang, Kangning Wang Cornell University 2016-02-15-2016-07-01
12 Hanpeng Liu USC 2016-02-15-2016-06-30
11 Hongyu Zheng UIUC 2016-02-15-2016-06-30
10 Shuran Zheng Harvard University 2016-02-13-2016-07-13
9 Fanghong Dong, Yueming Wang Upenn 2016-02-01-2016-06-30
8 Wei Zhan, Ruosong Wang, Pengda Xiang U Michigan 2016-02-01-2016-06-30
7 Lijie Chen MIT 2016-02-01-2016-05-20
6 Yuanming Hu The University of Tokyo 2016-02-01-2016-07-31
5 Chenxing Li, Yue Ji, Yifan Song, Ke Bi Aarhus University 2016-01-31-2016-06-30
4 Yao Class Grade 2013 Winter School 2016 at CUHK 2016-01-24-2016-01-29
3 Xun Gao Southern University of Science and Technology 2016-01-22-2016-01-29
2 Tianyi Peng CUHK 2016-01-20-2016-03-15
1 Chong Zu University of California-Berkeley 2016-01-18-2016-01-24