No. Host/Conference Participating Students Date
315 NeurIPS 2019 Yue Yu, Siyuan Li, Haowei He, Linfeng Zhang, Zheng Li 2019-12-07-2019-12-15
314 Rutgers University Yipeng Kang 2019-11-27-2019-12-31
313 University of Maryland,University of Colorado Liyuan Qiu 2019-11-16-2019-11-26
312 FOCS 2019 Tianyi Zhang 2019-11-09-2019-11-12
311 EMNLP 2019 Shun Zheng 2019-11-04-2019-11-05
310 ICCV2019 Linfeng Zhang 2019-10-28-2019-11-02
309 CPS Fall Meeting 2019 Pengfei Wang 2019-09-19-2019-09-22
308 The International Conference on Emerging Quantum Technology Wei Chang, Chang Li, Zidu Liu 2019-09-15-2019-09-20
307 The International Conference on Emerging Quantum Technology Wentao Chen, Shuaining Zhang, Wengang Zhang, Chang Li, Wei Chang, Xiaolong Ouyang, Yao Lu, Zidu Liu 2019-09-15-2019-09-20
306 European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Zhize Li 2019-09-15-2019-09-21
305 Qion 2019 Wentao Chen 2019-09-01-2019-09-06
304 19th Asian Quantum Information Science Conference Mark Um 2019-08-19-2019-08-23
303 IJCAI 2019 Mengjing Chen 2019-08-10-2019-08-16
302 KDD 2019 Yi Li 2019-08-04-2019-08-08
301 ACL 2019 Shun Zheng 2019-07-27-2019-08-03
300 The North American Conference on Trapped Ions Yue Jiang, Minglei Cai, Rui Yao, Weixuan Guo, Mingming Cao, Zhichao Mao, Shuaining Zhang, Yao lu, Pengfei Wang, Quanxin Mei, Wending Zhao 2019-07-22-2019-07-26
299 IEEE Computer Society Signature Conference on ComputersSoftware and Application Tianqi Zhao 2019-07-15-2019-07-19
298 V INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUANTUM TECHNOLOGIES Wenqian Lian, Wengang Zhang, Huili Zhang, Yefei Yu, Xianzhi Huang 2019-07-15-2019-07-19
297 ICWS 2019 Tianqi Zhao 2019-07-08-2019-07-13
296 Quantum Information Xingjian Zhang 2019-06-22-2019-07-14