No. Host/Conference Participating Students Date
287 SODA 2019 Tianyi Zhang 2019-01-05-2019-01-10
286 NIPS 2018 Siwei Wang,Zhize Li, Guangxiang Zhu 2018-12-02-2018-12-09
285 The Fifth European Conference on Trapped Ions (ECIT) Yao Lu,Wentao Chen,Mu Qiao,Shuaining Zhang,Minglei Cai,Quanxin Mei,Yue Jiang,Wending Zhao 2018-11-17-2018-11-23
284 APSIPA ASC 2018 Xingyu Gao 2018-11-11-2018-11-15
283 第十八届全国量子光学学术会议 Pengfei Wang,Shuaining Zhang 2018-10-26-2018-10-29
282 SPIRE Zhize Li 2018-10-08-2018-10-12
281 Singapore-China Physics Fronier Symposium Yao Lu 2018-09-24-2018-09-27
280 CPS Fall Meeting Wentao Chen, Mu Qiao 2018-09-13-2018-09-16
279 International Symposium on Algorithmic Game Theory (SAGT) Zhize Li 2018-09-11-2018-09-13
278 British Machine Vision Conference Jianbo Guo 2018-09-02-2018-09-07
277 ACM SIGCOMM 2018 Bangwen Deng 2018-08-09-2018-08-26
276 DMMOOC 2018 Zhengyang Song 2018-07-22-2018-07-25
275 ICAP 2018 Haiyu Liang, Yanbin Yang 2018-07-21-2018-07-28
274 IJCAI-2018 Weiran Shen 2018-07-17-2018-07-20
273 IJCAI-ECAI 18 Weiran Huang,Tianyi Hao,Kun Chen 2018-07-12-2018-07-20
272 ICML 2018 Siwei Wang 2018-07-09-2018-07-16
271 AAMAS-2018 Weiran Shen,Qingpeng Cai,Yulong Zeng 2018-07-09-2018-07-20
270 Crystal defects for qubits, sigle photon emitters and nanosensors会议 Xianzhi Huang, Yefei Yu, Wenqian Lian, Huili Zhang, Wengang Zhang, Xiaolong Ouyang, Zidu Liu 2018-07-09-2018-07-12
269 ICALP 2018 Hao Fu,Yong Gu 2018-07-08-2018-07-14
268 SIGIR 2018 Guosai Wang 2018-07-07-2018-07-13