No. Participating Students Host/Conference Date
5 Songxiang Yang 2012 Michigan Quantum Summer School, USA 2012-05-28-2012-06-01
4 Xiaohui Bei STOC 2012, USA 2012-05-19-2012-05-22
3 Youming Qiao, Chengu Wang STACS 2012, France 2012-02-29-2012-03-03
2 Chengu Wang STACS 2012, France 2012-02-29-2012-03-03
1 Chenye Wu ISGT 2012, USA 2012-01-16-2012-01-20