No. Participating Students Host/Conference Date
23 Yicheng Liu INFORMS 2014, USA 2014-11-08-2014-11-13
22 Zhen Zhang,Qi Zhao,Hongyi Zhou,Zhu Cao,Xiao Yuan,Jiajun Ma QCMC 2014,Hefei 2014-11-02-2014-11-06
21 Zhu Cao, Zhen Zhang, Xiao Yuan 2014 QCrypt, Paris 2014-09-01-2014-09-05
20 Yuxiang Yang AQIS2014,Tokyo 2014-08-19-2014-08-25
19 Guang Yang CRYPTO2014, USA 2014-08-17-2014-08-21
18 Yuanxi Dai CRYPTO 2014, USA 2014-08-17-2014-08-21
17 Lei Song, Zhaoquan Gu ACM MobiHoc 2014, USA 2014-08-10-2014-08-15
16 Junhua Zhang 2014 ICAP, USA 2014-08-02-2014-08-09
15 Yicheng Liu AAAI 2014, Canada 2014-07-26-2014-08-01
14 Tianlin Shi 30th Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence, Canada 2014-07-22-2014-07-28
13 Yichao Zhou 22nd Annual International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biolog 2014-07-10-2014-07-15
12 Lei Song IEEE SECON2014, Singapore 2014-06-30-2014-07-03
11 Zhaoquan Gu IEEE SECON2014, Singapore 2014-06-30-2014-07-03
10 Jiajun Wu, Tianlin Shi 27th IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, USA 2014-06-23-2014-06-28
9 Lingqing Ai Sigmetrics 2014, USA 2014-06-16-2014-06-20
8 Zihe Wang USA 15th ACM Conference on Economics and Computation 2014-06-08-2014-06-12
7 Junxing Wang 15th ACM Conference on Economics and Computation, USA 2014-06-07-2014-06-13
6 Weibin Wang, Ke Liu, Yuanyuan Huang, Haoxiang Yang, Jiajun Ma, Nan Jiang, Yunfei Pu, Panyu Hou, Mark UM, Kuan Zhang, Yangchao Shen, Dingshun Lv, Ye Wang, Shuoming Zhang, Xiang Zhang DAMOP2014, USA 2014-05-31-2014-06-07
5 Shan Chen Denmark Eurocrypt 2014 2014-05-11-2014-05-15
4 Yicheng Liu 13th AAMAS Conference, Paris 2014-05-04-2014-05-09