No. Participating Students Host/Conference Date
5 Song Zuo,Yuezhou Lv AAAI 2015,Austin USA 2015-01-25-2015-01-30
4 Chuang Gan AAAI 2015 2015-01-25-2015-01-30
3 Yichao Zhou AAAI 2015 2015-01-24-2015-01-31
2 Rui Chao QIP 2015 2015-01-11-2015-01-16
1 Carlo Maria Scandolo, Yuxiang Yang QIP 2015, Sydney 2015-01-10-2015-01-16