No. Participating Students Host/Conference Date
13 Guosai Wang DSN 2017 2017-06-26-2017-06-29
12 Qi Zhao,Hongyi Zhou TQC 2017 2017-06-14-2017-06-16
11 Mark Um,Shuaining Zhang,Wei Chang,Chang Li,Yanbin Yang,Haiyu Liang,Wengang Zhang,Xiaolong Ouyang,Xianzhi Huang,XinWang,Wenqian Lian DAMOP 2017 2017-06-05-2017-06-09
10 Yongzheng Jia ICDCS 2017 2017-06-05-2017-06-08
9 Song Zuo Workshop on Marketplace Innovation 2017-06-01-2017-06-02
8 Yang Zhang ICSE 2017 2017-05-20-2017-05-28
7 Weiran Shen AAMAS 2017 2017-05-08-2017-05-12
6 Sai Zhang,Hailin Hu RECOMB 2017 2017-05-03-2017-05-08
5 Dong Wang ICDE 2017 2017-04-19-2017-04-22
4 Zhixuan Fang,Qian Yang www 2017 2017-04-03-2017-04-07
3 Fei Wang,Ling Hu,Weiting Wang,Yuan Xu APS March Meeting 2017 2017-03-13-2017-03-17
2 Weiran Huang,Yulong Zeng,Yong Cheng,Chuang Gan AAAI 2017 2017-02-04-2017-02-09
1 Lingxiao Huang SODA 2017 2017-01-16-2017-01-19