No. Participating Students Host/Conference Date
14 Zhixuan Fang ACM-MobiHoc 2018 2018-06-25-2018-06-30
13 Tianyi Zhang Scandinavian Symposium and workshops on algorithm theory 2018-06-17-2018-06-21
12 Song Zuo,Weiran Shen EC-2018 2018-06-17-2018-06-23
11 Xiang Long CVPR 2018 2018-06-17-2018-06-23
10 Hongyi Huang CCF ADL 90 2018-06-14-2018-06-15
9 Kuan Zhang The 8th International Symposium on Cold Atom Physics 2018-06-10-2018-06-14
8 Yifei Jin SoCG 2018 2018-06-09-2018-06-15
7 Mark Um, Kuan Zhang, Wei Chang, Pengfei Wang APS AMO divisional meeting DAMOP 2018-05-27-2018-06-02
6 Qingpeng Cai, Song Zuo, Xiao Lin, Yongzheng Jia WWW 2018 2018-04-23-2018-04-27
5 Yiran Li EuroSys 2018-04-22-2018-04-27
4 Kun Chen 2018 IEEE International Conference on Computer Communications 2018-04-14-2018-04-20
3 Jiao Sun PacificVis 2018 2018-04-09-2018-04-13
2 Yuanyuan Huang,Xin Wang,Fei Wang,Panyu Hou,Nan Jiang,Chang Li,Weizhou Cai,Yuwei Ma,Xuegang Li,Yunfei Pu, Jiaxiu Han, Xianghao Mu, Yulin Ma APS March Meeting 2018 2018-03-04-2018-03-10
1 Weiran Shen, Qingpeng Cai, Siyuan Li AAAI 2018 2018-02-01-2018-02-08