Student Visit

No. Host/Conference Participating Students Date
109 National Cheng Kung University, Taiwan Jiajun Ma 2015-12-10-2015-12-14
108 New Zealand Jiajun Ma 2015-11-30-2015-12-04
107 South University of Science and Technology of China Xun Gao 2015-11-28-2015-11-30
106 Aarhus University Xun Gao 2015-10-17-2015-10-24
105 Aarhus University Xiao Yuan 2015-10-17-2015-10-24
104 Qcrypt 2015, Japan Hongyi Zhou 2015-09-25-2015-10-03
103 AQIS 2015 Um Mark 2015-08-24-2015-08-30
102 Trustworthy quantum information workshop-USA Zhu Cao 2015-08-19-2015-08-27
101 IBM, USA & University of Michigan Qi Zhao, Xiao Yuan 2015-07-21-2015-08-20
100 Nanjing University Yuan Xu, Jiaxiu Han, Weiting Wang, Ke Liu 2015-07-01-2015-07-04
99 DAMOP 2015 Shuoming An, Dingshun Lv, Ye Wang, Weibin Wang, Yangchao Shen, Junhua Zhang, Kuan Zhang, Shuaining Zhang, Yao Lu 2015-06-08-2015-06-12
98 QUPON 2015 Xiaobin Zao 2015-05-16-2015-05-23
97 National University of Defense Technology & Wuhan Institute of Physics and Mathm Dingshun Lv, Junhua Zhang, Shuoming An, Yangchao Shen 2015-04-07-2015-04-11
96 University of Oxford Jiajun Ma 2015-04-02-2015-10-02
95 University of Michigan Yunfei Pu 2015-03-20-2015-04-05
94 QS 2015, Span Xiang Zhang 2015-02-22-2015-01-27
93 Oklahoma State University, USA Liyuan Qiu 2015-02-01-2015-04-15
92 University of Science and Technology of China, Chinese Academy of Sciences, CAS Zhen Zhang, Xiao Yuan 2015-01-31-2015-02-10
91 University of Science and Technology of China Qi Zhao, Hongyi Zhou 2015-01-31-2015-02-02
90 University of Sydney Yuxiang Yang 2015-01-17-2015-01-24