Academic Visit

No. Host/Conference Participating Students Date
45 National Cheng Kung University, Taiwan Jiajun Ma 2015-12-10-2015-12-14
44 New Zealand Jiajun Ma 2015-11-30-2015-12-04
43 South University of Science and Technology of China Xun Gao 2015-11-28-2015-11-30
42 Aarhus University Xun Gao 2015-10-17-2015-10-24
41 Aarhus University Xiao Yuan 2015-10-17-2015-10-24
40 Qcrypt 2015, Japan Hongyi Zhou 2015-09-25-2015-10-03
39 Trustworthy quantum information workshop-USA Zhu Cao 2015-08-19-2015-08-27
38 IBM, USA & University of Michigan Qi Zhao, Xiao Yuan 2015-07-21-2015-08-20
37 Nanjing University Yuan Xu, Jiaxiu Han, Weiting Wang, Ke Liu 2015-07-01-2015-07-04
36 National University of Defense Technology & Wuhan Institute of Physics and Mathm Dingshun Lv, Junhua Zhang, Shuoming An, Yangchao Shen 2015-04-07-2015-04-11
35 University of Oxford Jiajun Ma 2015-04-02-2015-10-02
34 University of Michigan Yunfei Pu 2015-03-20-2015-04-05
33 Oklahoma State University, USA Liyuan Qiu 2015-02-01-2015-04-15
32 University of Science and Technology of China, Chinese Academy of Sciences, CAS Zhen Zhang, Xiao Yuan 2015-01-31-2015-02-10
31 University of Science and Technology of China Qi Zhao, Hongyi Zhou 2015-01-31-2015-02-02
30 University of Sydney Yuxiang Yang 2015-01-17-2015-01-24
29 Ecole Normale Superieur, Paris Tian Tian 2014-10-24-2015-04-30
28 Training in Hefei Zhu Cao, Hongyi Zhou 2014-10-17-2014-10-19
27 University of Basque Country, Span Xun Gao 2014-09-14-2014-09-20
26 University of Technology, Sydney Australia Xun Gao 2014-08-24-2014-08-30