Conferences

No. Host/Conference Participating Students Date
64 AQIS 2015 Um Mark 2015-08-24-2015-08-30
63 DAMOP 2015 Shuoming An, Dingshun Lv, Ye Wang, Weibin Wang, Yangchao Shen, Junhua Zhang, Kuan Zhang, Shuaining Zhang, Yao Lu 2015-06-08-2015-06-12
62 QUPON 2015 Xiaobin Zao 2015-05-16-2015-05-23
61 QS 2015, Span Xiang Zhang 2015-02-22-2015-01-27
60 QIP 2015 Rui Chao 2015-01-11-2015-01-16
59 QCMC 2014,Hefei Zhen Zhang,Qi Zhao,Hongyi Zhou,Zhu Cao,Xiao Yuan,Jiajun Ma 2014-11-02-2014-11-06
58 2014 QCrypt, Paris Zhu Cao, Zhen Zhang, Xiao Yuan 2014-09-01-2014-09-05
57 AQIS2014,Tokyo Yuxiang Yang 2014-08-19-2014-08-25
56 2014 ICAP, USA Junhua Zhang 2014-08-02-2014-08-09
55 DAMOP2014, USA Weibin Wang, Ke Liu, Yuanyuan Huang, Haoxiang Yang, Jiajun Ma, Nan Jiang, Yunfei Pu, Panyu Hou, Mark UM, Kuan Zhang, Yangchao Shen, Dingshun Lv, Ye Wang, Shuoming Zhang, Xiang Zhang 2014-05-31-2014-06-07
54 Barcelona 2014 QIP Yuxiang Yang 2014-02-01-2014-02-08
53 Changsha Hot topics in physical informatics Yuxiang Yang 2013-11-09-2013-11-13
52 加拿大 第三届量子密码学会议 曹竹 2013-08-05-2013-08-09
51 加拿大 第三届量子密码学会议 张振 2013-08-05-2013-08-09
50 安徽 第七届冷原子物理和量子信息青年学术讨论会 濮云飞 2013-07-24-2013-07-31
49 安徽 第七届冷原子物理和量子信息青年学术讨论会 侯攀宇 2013-07-24-2013-07-31
48 安徽 第七届冷原子物理和量子信息青年学术讨论会 刘可 2013-07-24-2013-07-31
47 加拿大 Quantum Information & Foundations of Quantum Mechnics 杨宇翔 2013-07-02-2013-07-05
46 美国 DAMOP 2013 沈杨超 2013-06-02-2013-06-06
45 美国 DAMOP 2013 汪野 2013-06-02-2013-06-06