Fall 2012

Fall 2012 Courses for Undergraduate Students

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

08:00-09:35

   

Advanced Computer Graphics

(XueTang 112)

Shimin Hu

TA: Fanglue Zhang

   

 

 

09:50-11:25

Quantum Information
(
XueTang 112)
Giulio Chiribella
TA:  Zhen Zhang, Weiran Huang

Introduction to Computer Science

(XueTang 102)

Andrew Chi-Chih Yao

TA: Guang Yang, Wei Hu

Foundations of Programming and Algorithm
(
XueTang 112)

Amy Yuexuan Wang, Qiangsheng Hua
TA: Mengyu Zhou, Shiteng Chen

 

Machine Learning
(
XueTang 112)
Liwei Wang
TA:  Lingxiao Huang

 

 

11:30-12:15

   

 

 

 

 

 

13:30-15:05

Algorithm Design
(
XueTang 112)
Jian Li
TA:  Yu Liu

Advanced Algorithm
(
XueTang 113)
Periklis Papakonstantinou
TA:  Hao Song, Bangsheng Tang

Fundamental Ideas in Theoretical Computer Science

(XueTang 112)

John Steinberger

TA: Shan Chen

     

 

 

15:20-16:05

     

 

 

16:10-16:55

         

 

 

19:00-21:00