Fall 2014

Fall 2014 Courses for Undergraduate Students

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

08:00-09:35

         

 

 

09:50-11:25

Algorithm Design
(
XueTang 112)
Jian Li
TA: Wei Cao

Introduction to Computer Science

(XueTang 102)

Gerard de Melo

TA: Song Zuo, Fu Li

Quantum Information
(
XueTang 112)
Giulio Chiribella
TA:
Yuxiang Yang, Tongyang Li

 Machine Learning
(
XueTang 102)
Liwei Wang
TA: Linlin Wang

   

 

 

11:30-12:15

   

 

 

 

 

 

13:30-15:05

General Physics(2)(in English)

(XueTang 113)

Luyan Sun, Mile Gu

TA: Jiajun Ma

Algorithms and Models for Big Data

(XueTang 112)

Periklis Papakonstantinou

TA: Yuanxi Dai

Advanced Computer Graphics

(XueTang 112)

Shimin Hu

TA: Kang Chen

   

Modern Physics (2)(in English)

(XueTang 112)

Man Hong Yung

TA: Xun Gao

 

 

15:20-16:05

 

 

 

16:10-16:55

         

 

 

17:05-18:40