Fall 2017

 

Fall 2017 Courses for Undergraduate Students

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

08:00-09:35

         

09:50-11:25

Algorithm Design
(
XueTang 117)
Jian Li
TA: Shichuan Deng, Jiezhong Qiu

Advanced Computer Graphics

(XueTang 112)

Shimin Hu

TA: Sheng Yang

Introduction to Computer Science

 (XueTang 117)

Xuefeng Cui

TA: Rong Ma

Machine Learning
(
XueTang 102)
Liwei Wang
TA: Xuan Wu

Artificial Intelligence: Principles and Techniques

(XueTang 117)

Chongjie Zhang

TA: Peilun Li

Quantum Information
(
XueTang 112)
Xiongfeng Ma
TA: Pei Zeng

Fundamentals of Cryptography

(XueTang 112)

Wenfei Wu

TA: Chenxing Li

11:30-12:15

   
 

13:30-15:05

General Physics(2)(in English)

(XueTang 117)

Luyan Sun

TA: Tianqi Cai, Yuwei Ma

Quantum Information
(
XueTang 112)
Xiongfeng Ma
TA: Pei Zeng

     

15:20-16:05

   

19:20-21:45