Fall 2018

Fall 2018 Courses for Undergraduate Students

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

08:00-09:35

Abstract Algebra
(
XueTang 102)
Dongling Deng
TA: Tianqi Zhao

Abstract Algebra
(
XueTang 102)
Dongling Deng
TA: Tianqi Zhao

09:50-11:25

Algorithm Design
(
XueTang 117)
Jian Li
TA: Yu Shi, Yuhao Du

Advanced Computer Graphics

(XueTang 112)

Shimin Hu

TA: Sheng Yang

Linear Algebra
(XueTang 102)
Yong Xu
TA: Yuliang Tao

Introduction to Computer Science

 (XueTang 117)

Xuefeng Cui

TA: Rong Ma

Machine Learning
(
XueTang 102)
Liwei Wang
TA: Haoxi Zhong

Artificial Intelligence: Principles and Techniques

(XueTang 117)

Chongjie Zhang

TA: Siyuan Li, Jianhao Wang

Network Science 

 (XueTang 117)

Chenye Wu
TA: Jiasheng Zhang

Linear Algebra
(XueTang 102)
Yong Xu
TA: Yuliang Tao

Quantum Information
(
XueTang 112)
Xiongfeng Ma
TA: Pei Zeng, Yihong Zhang

Quantitative Economics

(XueTang 112)

Yang Yu

TA: Jian Sun

11:30-12:15

 

 

13:30-15:05

General Physics(2)(in English)

(XueTang 102)

Luyan Sun

TA: Xiaoxuan Pan

Quantum Information
(
XueTang 112)
Xiongfeng Ma
TA: Pei Zeng, Yihong Zhang

Exploratory Data Analysis (EDA)

(XueTang 117)

Xuefeng Cui

TA: Shuyan Dong

Fundamentals of Cryptography

(XueTang 112)

Wenfei Wu

TA: Hongyi Huang

15:20-16:05

16:30-19:20