Spring 2019

Spring 2019 Courses for Undergraduate Students

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Sunday

08:00-09:35

Combinatorics

(XueTang 117)

Xiaoming Sun

TA: Yuheng Kang

Abstract Algebra
(XueTang 117)
Dongling Deng
TA: Xin Wang

General Physics(1)(in English)

(XueTang 117)

Xiongfeng Ma

TA: Pei Zeng, Yulin Ma

Abstract Algebra
(XueTang 117)
Dongling Deng
TA: Xin Wang

 

 

09:50-10:35

Game Theory

(XueTang 102)

Pingzhong Tang

TA: Yalun Xu

Mathematics for Computer Science

(XueTang 102)

Andrew Chi-Chih Yao

TA: Jiatai Huang, Binghui Peng

Introduction to optimization theory
(XueTang 112)
Zhaohui Wei
TA: Peixin Shen

 

Quantum Computer Science

(XueTang 102)

Luming Duan

TA: Sheng Zhang, Quanxin Mei

Operating System

(XueTang 117)

Wei Xu

TA: Peilun Li, Yiran Li

Distributed Computing(Fundamentals and Systems)

(XueTang 117)

Wei Chen

TA: Kaifeng Lv

 

10:40-11:25

 

11:30-12:15

   

 

 

 

13:30-15:05

General Physics(1)(in English)

(XueTang 117)

Xiongfeng Ma

TA: Pei Zeng, Yulin Ma

 Computational Biology

(XueTang 112)

Jianyang Zeng

TA: Hantao Shu

 Introduction to Computer Networks

(XueTang 112)

Longbo Huang

TA: Siwei Wang

Autonomous Driving

(XueTang 117)

Tiancheng Lou

TA: Liang Zeng

 

Theory of Computation

(XueTang 117)

Ran Duan

TA: Yong Gu, Tunzhou Tao

Writing in the Sciences

(6A010)

Chenye Wu

TA: Kui Wang

15:20-16:05

       
           

 

19:20-21:45

Quantitative Economics

(6A103)

Yang Yu

TA: Jiasheng Zhang, Yan lu

       

 

                   

 Diploma Project (Thesis)    Xiongfeng Ma   TA: Xingjian Zhang