Fall 2020

Fall 2020 Courses for Undergraduate Students

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

08:00-09:35

Machine Learning

Yang Yuan

Introduction to Artificial Intelligence


Yang Yuan, Yi Wu


09:50-11:25

Algorithm Design

Jian Li

Advanced Computer Graphics


Shimin Hu


Linear Algebra

Yong Xu

Introduction to Computer Science


Ran Duan


Computational Biology


Jianyang Zeng


Artificial Intelligence: Principles and Techniques


Chongjie Zhang


Quantum communication and cryptography

Xiongfeng Ma

Operating System


Wei Xu


Probability and Statistics


Yuhao Wang


Linear Algebra

Yong Xu

Fundamentals of Cryptography


Wenfei Wu


11:30-12:15

 

13:30-15:05

Machine Learning

Yang Yuan

General Physics(2)(in English)


Luyan Sun

Introduction to Computer Networks


Longbo Huang


Introduction to Artificial Intelligence ChipFrom Verilog to FPGA

Kaisheng Ma

Data Mining

Yihan Gao

15:20-16:05

 

Research Practice    Wei Xu